2

OverviewTranscribeVersions

Facsimile

Transcription

Img 3397

NAFISAN; NAFOUSIEN.
Atua ibi ?
Iskeimou.
Atua filesoko senai ? Iofa, nai iskeimou ibi Atua filesoko.
Atua ibi insefa ? Nai ibi nimaruna mou; nakwatokona tika : nai itiba takusi
gita mou.
Atua ilibi bakoutiigita kite ?
Ui, nai ilibi bakoutigita.
Atua irogi bakouti nafisan ani
gita kite ?
Ui, nai irogi tyakouti nafisan
anigita.
Atua iatai bakouti nakbogita
kite ?
Ui, nai iatai bakouti nakbogita.
Atua imatro se?
Nai imato Nabarou to; me se
ratrogo laba inouanaga nag itro
intano to ienlin niraiena.

Page Notes

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page