kalsakau

ReadAboutContentsVersionsHelp
Page 0001 thumb

1

Limok ki matur June 3rd 1933. Namatu rumurin [nignen] Limok sup niga i ui, i maomao, go i bi namatu nag i metmatu brig sumaloi ui, go i [xx] ui. Limok ui [nigneu] ki matur Iesu, ki tuo wou 3rd June 1933 - Intan nigar nag ratok naor isikei[from] [A.t] March 22nd 1911 pan pamau 1933. Ru bi Intan 22 years . Go ki mat. Limok i niga Miss and Dr J.W.Mackenzie uisuis. Intau ilaru, 7 years. Go selwan i [xx] naniu. Intau nigai bi 24 years, go ilak, ibiatlak nanuei ra nru tok, i mol intau i bi 22 years from March 11th 1911. Go ki matur Iesu 3rd June 1933. Intau namolien niga ru bi 46 years of ages. Limok ni i tub kupuer mau, me nalun i got, nal kapuer isikei i tab lao napa[xx] mau, me ki mat. "Ki mat June 3rd 1933" Graham i ta tok school Tangoa Santo Training Institution, me Raiten ki mat.

Last edit over 2 years ago by Nick Thieberger
Page 0002 thumb

2

5 Ra mer bitlak tesa nanuei nagien Graham Kalsakau [xx Ebakor] 23rd August 1913. 6 Ra mer biatlak tesa nanuei karu nagien John Kalsakau i bakor November 1st 1915. 7 Ra mer biatlak tesa nanuei katol nagien Kaltefa Kalsakau i bakor 3rd December 1918

8 Ra mer biatlak tesa namatu isikei, me ki mat, nalaken Hary te ni Oba isikei i tili nag Limok i biatlak namsaki, tewan kin ki tua medesin naul nalkis, i mingi go ki brig [xxx] go ki mat January 30th 1918. Hary, go [xx] ra tok nig Limok brig medisin, ban ban, go tesa nan ki may intag raiten. I bi nanrogtesan tob, nag tetau ui wan ki mat. 9 Ra mer biatlak tesa namatu katol nagien i mer bi Ales Kalsakau Ales Kalsakau bei [page image cropped here, see next page for continuation]

Last edit over 2 years ago by Nick Thieberger
Page 0003 thumb

3

[continued from previous page] ki mat, nakap i sor pamnakol niga go ki mat July 18th 1921, nakap i pami 17th mei [xx] 18th me go au ofa kin 19th July 1921Ales Kalsakau i bak or March 16th 1912 i mat 18th July 1921 intau niga ilfot 9 years of age. Ales Kalsakau kam i bakor 19th July 1921 naliati isikeimauwan ru ofa ki Ales Kalsakau bei 19th July 1921 ibu tesa bei nag i bakor Hospital ni Iririki, go i mer mat Hospital ni Iririki i en naliati isikei me ki mat aliat karu, nafsan melap niga, i nag namaliko ki mai, me Iesui bi [xx] nigmam, tuk pan papa"

Last edit almost 3 years ago by Nick Thieberger
Page 0004 thumb

4

[see previous images for transcript ] Nanroberkatien ni Ales Kalsakau tesa [xx rumen] ni Kalsakau nauot ni Efil nag ki mat July 18th, 1921 i pakor March 26th 1912 intau niga i bi 9 go ki mat. "Nafsan mlap niga Namaliko ki mai, me Iesu i bi namrem nigneu, tuk fan papa[xx] i sor pam nakal niga 17th July Sunday me i mat 18th July 1921 Monday. Ru ofa kin 19th Sunday-

Last edit about 3 years ago by Nick Thieberger
Page 0005 thumb

5

English + Efate A.D. 1908

(1) Kalsakau was selected, chosen, pointed as "cheif" Nametaluan ni Nauot ni Efil September 10th, 1908

1 The chief of Fila Island was appointed from the people = September 10th 1908 2 Kalsakau the chief of Fila Island was married 22nd March 1911 3 Kalsakau the chief has a daughter = Alice Kalsakau was borned 26th March 19[xx] 4 Kalsakau the chief has a son Graham Kw was borned 23rd August 1913 5 Kalsakau the chief has second son John Kw was borned 1st November 1915

Last edit about 3 years ago by Nick Thieberger
Records 1 – 5 of 49